AILE KONULU MAKALELER

  Olgun evliliğin formülü var mı?
Devamı Oku

“Sevgi artı iş birliği, eşittir nitelikli evlilik, olgun evlilik” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, eşlerin karşı tarafın negatif yönleri yerine pozitif yönlerine odaklanmasını tavsiye ediyor. Evlilikte eşlerin birbirine zaman ayırmasının da önemli olduğunu kaydeden Tarhan, “Evlilikte sihirli ke ...

 
  Evlilik Eğitimi Ne Zaman Başlamalı?
Devamı Oku

Evliliklerin azalması, boşanmaların artması sebebiyle aile kurumunu kurtarmak adına, önceki yıl aile danışmanlığı konusu gündeme geldi; yetkililerce adımlar atıldı. Belediyeler, vakıf ve dernekler de evlilik okulları açmaya başladı.

Bunlar iyi niyetli adımlar fakat kötü gidişatı durdurmaz. İki sebepten. Birincisi, eğitim ...

 
  Özgür ve Yalnız Kadınlar
Devamı Oku

ÖZGÜR VE YALNIZ KADINLAR

“…Özgür insan aşksız ve bağsız bir martı olarak içinde korkunç bir boşluk hissediyor. Ve iş, seyahat, macera, kişinin sevdiği uğruna vazgeçtiği her şey bir anda son derece anlamsızlaşıyor, insan kazandığı bu özgürlükle ne yapacağını bilemiyor, sahipsiz bir köpek gibi, sürüsüz bir koyun gibi ortalı ...

 
  Evliliği Aile İstemediğinde…
Devamı Oku
Aileler olarak hepimizin hayalleri var: Çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştirelim; bizimle aynı fikirleri paylaşsınlar, bizim istediğimiz meslekleri seçsinler, bizim beğendiğimiz kişilerle evlensinler, bizim istediğimiz gibi yaşasınlar.Yok böyle bir şey. Acilen bu hayalden kurtulmamız lazım.

Üniversiteler açıldı, bu ...
 
  Sevgiye Dayalı Din Eğitimi
Devamı Oku

Din, ister hakikatin doğru yansıması veya açılımı olarak kabul edilsin, ister insan yaratılışının bir gereği olarak değerlendirilsin, sonuçta insanın özünde, fıtratında yerleşik bulunan ve oradan kaynaklanan kutsala saygı, ona bağlanma ve onunla bütünleşme ihtiyacını karşılar ve onu kâinat içindeki yalnızlığından kurtaran bir can simidi görevini ...

 
  Hz. Peygamber'in Çocukların Eğitimine Verdiği Önem
Devamı Oku

HZNokta PEYGAMBERİN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM

Aile, eğitim ve çocuk eğitimi, İslâm’da üzerinde önemle ve hassasiyetle durulan konulardan bir tanesidirNokta Bu noktada gerek ayetlerde ve gerekse de hadislerde pek çok hususa dikkat çekilmiştirNokta Zira çocuk, kutsal bir kurum olan evlilik hayatının meyvesidirNoktaSağlıklı bir toplu ...

 
  MUTLULUK MERDİVENLERİ
Devamı Oku

İnsan, üstün yaratılmış bir varlık olup her birimizin bu yaratılışı korumak için fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları vardırNoktaBu ihtiyaçlar karşılanırken, insanların birbirlerini incitmemesi ve hoş gören bir yaklaşımla incinmemeyi ve incitmemeyi din aracılığıyla öğrenmesi gerekirNokta Çünkü din; insanın bu ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıran, ...

 
  Mutlu Yuva ve Mutlu Beraberlik- Hz. Ali ile Hz. Fatma Örneği
Devamı Oku

HZ. ALİ İLE HZ. FATIMA’NIN EVLİLİĞİ 
(MUTLU YUVA MUTLU BERABERLİK)
Tarihin mümtaz sayfalarının başlarında yer alan model ailelerden biri de HzAli ve Hz. Fatıma’nın kurdukları mutlu yuvadır. Bu mutlu yuvanın kuruluşaşamasında, düğün hazırlıkları ve eşlerin güzel geçimlerinde, değerler kriziiçerisindeki toplumlara örnek olabilecek prens ...

 
  Masaldan Gerçeğe Yolculukta Çocuklarımız
Devamı Oku

Bilindiği üzere yeryüzünde en uzun çocukluk dönemi geçiren varlık insandır. Tabiattaki diğer canlılar doğar doğmaz tek başına var olabilme gücüne sahiptirler. Ama insanın, doğumundan itibaren uzun bir dönem bakıma ve gelişimini sağlayacak sürece ihtiyacı vardır. Nitekim Gazzalî’de bu durumun zorluğuna ve bu dönemdeki kazanımlarının kalıcılığına ...

 
  İslam'da Ailenin Önemi ve Çözülme Sebepleri
Devamı Oku

Manevî değer yargılarının askıya alındığı bütün toplumlarda, ailenin iki temel direği olan anne ve babaya karşı saygı ve sevgi bağları yok olacaktır
Toplumun çekirdeğini aile oluşturur. Bir toplumun geleceğini tahmin etmek ‘değerler’ açısından aile yapısına bakmakla mümkündür. Değerler; kültür ve topluma anlam veren ölçütlerdir. Toplumun gene ...

 
  Hz. Peygamber ve Çocuklar
Devamı Oku

Bilindiği üzere, Hz. Muhammed (sav), Kur'ân-ı Kerim'de "âlemlere rahmet" olarak tanıtılmaktadır. Burada, O'nun tüm insanlık âlemi için bir rahmet vesilesi olduğu kadar, insanların dışındaki varlıklar alemi için de bir rahmet olarak gönderildiği anlaşılabilir. Nitekim O, kendisine iman eden bir grubun varlığından haberdar olduğumuz üzere, aynı za ...

 
  Güzel geçinme sanatı
Devamı Oku

İnsanlar arasındaki ilişkileri sorunsuz veya en az sorunla yürütebilmenin belli bazı yol ve yöntemleri ile ilkeleri bulunmaktadır. Söz konusu ilkelerin izini din ve ahlâk öğretilerinde bulabileceğimiz gibi felsefe, sosyoloji, psikoloji, iletişim bilimi gibi, bilim alanlarında da bulabiliriz. Burada din-bilim ayrımına gitmeden insanlık tarihinde ...

 
  GÜL İLE BEZENMİŞ ÇOÇUK GÖNLÜ
Devamı Oku

Bir yerden geçerken onu gören çocuklar hemen ona doğru koşup etrafını sarardı. O da her biriyle ilgilenir, hallerini sorar, sevgilerine sevgi ve güler yüzle karşılıkta bulunarak onlarla ilgilenirdi. Allah Rasülünün bu sünnetini yaşatmak, geleceğimiz için çok önemlidir. Lütfen bu konuda Peygamberimize benzemeye çalışalım. Çocuklarımıza Resulullah ...

 
  Gönüllü Çalışmalarda Kadın
Devamı Oku

Bilindiği gibi, İslâm’ın, önemle üzerinde durduğu konulardan biri de çalışmadır. İslâm, herkesin imkân ve şartlarına göreçalışıp hem kendisine, hem de topluma faydalı olmasını ister. Çalışmadığı için başkalarına el açmak zorunda kalan insanların toplumda başarılı olamayacağını söyler. Bunun içindir ki İslâm, cinsiyet farkı gözetmeden herkesi ken ...

 
  ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLMAK
Devamı Oku

Kur’an-ı Kerim’de “büyük bir ahlâk üzere” olduğu bildirilen Sevgili Peygamberimiz, yine Kur’an’ın ifadesiyle “alemlere rahmet olarak” gönderilmiş ve insanlığa, örnek alacakları nice hayatî prensipler getirmiştir. Bunlar, sadece Müslümanlar için değil bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olacak, onlara hayat verecek erdem yüklü prensiplerdir. Zira ...

 
  Çocuk ve Şiirin Masumiyeti
Devamı Oku

Çocuk ve şiir; masumiyetin ve saflığın iki önemli sembolüdür. Gül güzelliğinde iki değerimiz. Çiçek çiçek açılan sevinçlerimiz… Evimizin neşesi, gönlümüzün muhabbet bestesi hep onlardır. Dünyaya yeni bir pencere açmak, sıcak gülücükler saçmak için birer vesiledir… Dünyaya gelen bebekler kadar temiz olan şairin dilinden dökülen mısralar, bir de ç ...

 
  Çocuk Sevgisi Üzerine Hz. Peygamber'den Mesajlar
Devamı Oku

İnsanları birbirine yaklaştıran olumlu ve güzel duyguların tümü olarak tanımlanabilecek sevgi, açlık ve susuzluk gibi sürekli doyurulmak isteyen ve hayat boyu devam eden bir duygudur. Anne-baba sevgisi, çocuk sevgisi, kardeş sevgisi, arkadaş, eş, vatan, insan sevgisi, evrensel olan bu duygunun değişik görüntüleridir. Sevecenlik, ilgili olma, ilg ...

 
  Anne-Baba ve Çocuk Arasında İletişim
Devamı Oku

Yetişme sürecinde çocuğun ihtiyaç duyacağı en önemli temel duygular “sevgi” ve “güven”dir ki, çocuğun ömür boyu sürecek kendilik değerlerini ve kişilik özelliklerini belirleyecektir. Anne-babanın çocuğuna bu duyguları kazandırması için, onunla sağlıklı bir iletişim kurması gerekir. Aile içi ilişkilerde özellikle de çocukla iletişimde dinlemenin ...

 
  İnsan Yetiştirme Sanatı: Annelik
Devamı Oku

Peygamberler başta olmak üzere, Ahmed Yesevî, Hz. Mevlânâ, Hacı Bayram Velî, Yunus Emre gibi pek çok düşünürü dünya çapında ünlü yapan, onların insan yetiştirme sanatında mahir olmalarıdır. Bugün özellikle feminist söylemlerin etkisinde kalan insanımızın küçümsediği, basit gördüğü ‘analık’ da en önemli insan yetiştirme sanatıdır. Bugün bu sanatt ...

 
  Ailelerin Nefes Almaları İçin Sevgi'yi Unutmamaları Gerekiyor
Devamı Oku

Ailelerin Nefes Almaları İçin Sevgi'yi Unutmamaları Gerekiyor
Uzun yıllardır ailelerle psiko-terapi seansları düzenliyorum. Kimi zaman eşlerle “evlilik terapileri” kimi zaman da anne-baba ve çocuklarla “aile terapileri” üzerine çalışırken çok çeşitli sorunlarla karşılaşırım. Kişilik bozuklukları, davranış bozuklukları, duygu ve düşünce bozukl ...

 
  Ailede Çocuklar Arasında Ayrımcılık
Devamı Oku

Duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü olduğu, ilişkilerin dengeli olduğu bir aile ortamında, yeterli güven, sevgi ve ilgi ile büyüyen çocuklar gelişmeleri için gerekli deneyimleri elde edebilir ve güçlü bir kişilik yapısına sahip olurlar. Bu nedenle ailede, çocuk eğitiminde ve çocukları birer kişilik olarak hayata hazırlamada anne ve babanın ç ...

 
  Aile Olmak
Devamı Oku

Aile fertleri arasında saygı, sevgi, şefkat, merhamet, hoşgörü, bağışlama gibi erdemli davranışların geliştirilmesi ve aile içerisinde yaşatılması, günümüz insanının vakit geçirmeden ilk yapacak olduğu işler arasında yer almalıdır. Bu erdemli davranışlardan yoksun yetişen nesiller, zamanla hoşgörüsüz ve saygısız olmakta ve bunun acısını ilk plân ...

 
  Aile İçi Şiddet
Devamı Oku

Ailede şiddet; öncelikle şiddetin sorun çözücü bir yol olmadığını ve olmaması gerektiğini kabulederek, davranışlarımızdan sorumlu olduğumuzun idraki içinde; insana insaf ve merhametledavranmak, dürüst ve erdemli olmak, zulümden uzak durmak, mahlukatı Allah için sevmek, hakkı gözetmek ve hakkı teslim etmek gibi; iman, salih amel ve ilmî temeller ...

 
  Aile İçi İletişimde Altın Kurallar
Devamı Oku

Ana-babalar ya da amirler, çocuklarına/memurlarına sadece emirler verir, karşı tarafın tepkileri dikkate alınmıyorsa bunun adına iletişim denemez. Bu durum tek yönlü bir bilgi akışı ve anlamlandırma süreci olduğu için “Enformasyon” olarak adlandırılır.
Günlük sosyal hayatın, insanlar, gruplar ve toplumlar arası ilişkilerin temelini iletişim k ...

 
  AİLE MAHREMİYETİ
Devamı Oku

Selva ÖZELBAŞ - Üsküdar Vaizesi
Mahremiyet, yasaklılık haline  denir . Bir anlamda dokunulmazlık da diyebiliriz. Haram, mahrem ve mahremiyet kelimeleri, dinî hükümlerle ilgili olarak yasak olan her şey için kullanılmıştır
Mahrem kelimesi, daha çok evlenmeleri ebediyen haram olan yakın akrabalar için kullanılır olmuştur. Bu yakın akrab ...

 
  Evlilikte Gelin-Kaynana İletişimi
Devamı Oku

“Sevgili gelinler! Eşinize, evinize ve çocuklarınıza sevgi dolu, fedakâr, uyumlu ve yürekten bağlanışınız kaynananızda bir güven duygusu oluşturacak; biricik oğlunun ‘emin ellerde, mutlu olduğunu’ düşünerek o ‘el’in sahibini kendi çocuğu gibi sevecektir.
Sevgili kaynanalar! Gelininizi sevdiğinizi belirtmekten, iyi söz söylemekten korkmayın, ş ...

 
  Evlilikte Aile İçi Sağlıklı İletişim
Devamı Oku

Erkek ve kadın arasında, hukuken kabul edilen ve/veya toplumca onaylanarak taraflara çeşitli hak ve yükümlülükler veren ilişki biçimine evlilik denir. Dolayısıyla sosyal bir kurum olan ve toplumun devamını hedefleyen evlilik, ailenin temeli olarak kabul edilir.
Modellerine göre ister çekirdek, isterse geniş olsun aile; içinde yaş, cinsiyet, m ...

 
  Aile İçi Şiddet ve İstismar
Devamı Oku

Geçen sezon gösterimde olan bir filmde amcasının oğlu tarafından cinsel şiddete uğrayan bir genç kızın hikâyesi konu edilmişti. Genç kız hakkında aile meclisi tarafından ölüm kararı alınır ve bu görev de kendisine bu kötülüğü yapan amcaoğluna verilir. Filmin konusu ülkemizin pek çok yerinde yaşanan aile dramlarının sözcüsüdür âdeta. Hem şiddeti ...

 
  İslâm Dininin Yaşlanma Dönemine Bakışı
Devamı Oku

Yaşlanma dönemi bazı önemli sorunların yaşandığı bir zaman dilimidir. Birçok sınırlandırmalarla karşılaşılan yaşlılık döneminde bireyler, anlamlı bir hayat tarzı sürdürme tecrübesi esnasında bazı olumsuzluklarla yüz yüze gelirler. Çoğu zaman yaşlı kimseler için bu olumsuzluklar; göz,kulak, el, ayak ve vücudun diğer organlarının etkin bir şekilde ...

 
  Hz. Peygamber’in Hanımlara Karşı Sergilediği İncelik ve Zarafet Anlayışı
Devamı Oku

Hz. Peygamber (s.a.s.), asrısaadet dönemi olarak isimlendirdiğimiz o altın dönemde yeni bir medeniyetin tesisi ve inşasını gerçekleştirirken kadınları hiçbir şekilde ihmal etmemiş ve onlar konusunda da bazı yenilikler getirmiştir. O derece ki, tarihin her döneminde ezilmiş, horlanmış, itilip-kakılmış, hakları çiğnenmiş olan kadın konusundaki yen ...

 
  Hz. Peygamber Devrinde İslam Ailesinden Bazı Kesitler
Devamı Oku

Hz. Muhammed ilk vahyini aldıktan sonra yaklaşık olarak on üç yıl Mekke’de tebliğ faaliyetlerini sürdürdükten sonra Medine’ye hicret etmek zorunda kalmış ve hayatının son on yılını Medine’de geçirmiştir. Kur’an’ın aile ile ilgili sure ve ayetlerinin çoğu bu devrede nazil olmuştur. Konuyla ilgili Hz. Peygamber’in sünneti de büyük ölçüde Medine’de ...

 
  Hayatı Paylaşan Arkadaşlık
Devamı Oku

Enes b. Malik (r.a.) naklediyor:
“Allah Rasulü (s.a.s.)’nün Farisî bir komşusu vardı. Güzel çorba yapardı. Birgün Rasulüllah için çorba yaptı ve onu davet etti. Hz. Peygamber, yanında oturan Hz. Aişe’yi işaret ederek onun da gelmesini istedi. Adam “hayır” dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü daveti kabul etmedi. Adam davet için tekrar geldiğinde ...

 
  Evlilik Problemlerinde Boşanma Bir Çözüm mü?
Devamı Oku

Evlilik Problemlerinde Boşanma Bir Çözüm mü?
Temelde hukuksal bir içeriği olan boşanma; ölüm nedeni dışında kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi veya tarafların bizzat şarta bağlı veya şartsız anlaşarak evliliği sona erdirmesidir. Sosyal bir problem olarak boşanma, bazı toplumlarda çok zor iken bazı toplumlarda veya ülkelerde de çok kolaydı ...

 
  Allah Rasulü’nün Ailesi ve Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair
Devamı Oku

Allah Rasulü’nün Ailesi ve Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair 
  İşten çıktıktan sonra markete uğrayıp alış veriş yapan bir kişinin, otomobiliyle eve giderken, çocuğunu henüz bakıcısından almadığını hatırladığında aniden bir u dönüşü yaparak şerit değiştirişi, az sonra sıkışan trafikte klakson seslerine karışan homurdanmalar, şehirler ...

 
  Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği
Devamı Oku

Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği
Kültürümüzde ‘Allah'ın emriyle ve peygamberin kavliyle' ilkesiyle temeli atılan aile yuvalarının sağlam temeller üzerinde huzurlu bir şekilde devam edebilmesi, ancak Allah ve peygamberinin bu konudaki emir ve isteklerini yerine getirmekle mümkün olacaktır. Bu konuda Yüce Allah'ın evrensel emirleri ...

 
  Ailenin Önemi
Devamı Oku
AİLENİN ÖNEMİ

Aile, kaynaklarda genellikle, toplumun özelliklerini taşıyan, anne-baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal birim. Şeklinde tanımlanır. Aile ayrıca; evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile bir temel toplu ...
 

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!