Ribat Eğitim Vakfı

Bu yazıyı sesli dinlemek ister misiniz ? Üye girişi yapın

RİBAT EĞİTİM VAKFI


            Ribat anlayışı temelleri 1978 yıllında Muhterem Abdullah BÜYÜK hocamızın liderliğinde, Sultan Selim Camiindeki o meşhur Teravih namazları ve vaazlarıyla atılmıştır. 

1982 yılında resmi bir kimliğe bürünmüş ve yayın hayatına başlamış olan Ribat Dergisi’nin faaliyet alanını genişletmek amacıyla, Ribat Eğitim Vakfı ismiyle 1992 yılında Muhterem Abdullah BÜYÜK hocamızın tavsiyeleri ve kendisinin liderliğinde Ergün KAYMAK, Mehmet Sait DAMLAYICI, Hüseyin TÜRKMEN, Mevlüt AZGÜN ve Bayram ÇITLIK’dan oluşan Mütevelli heyeti tarafından kurulmuştur.

1994 yılında Ribat FM yayın hayatına başlayarak, basın yayın alanındaki hizmetini genişletmiştir. Yardım faaliyetlerinde de bir çok ilke imza atmış olan kurumumuz 1996 yılında Ribat Aşevi’ni kurarak bu alanda da toplumun büyük takdirini toplamıştır. 

Halen Türkiye’nin bir çok ilinde Eğitim faaliyetleri, Sosyal ve Kültürel faaliyetler, Basın yayın ve Aile eğitimi gibi toplumuzun sıkıntılarına çare olmaya çalışarak faaliyetlerini sürdürmektedir. “Önce insan” anlayışıyla yola çıkmış olan vakfımız bizzat Abdullah BÜYÜK hocamızın yürüttüğü yurt dışı faaliyetlerinde de büyük yol kat etmiştir.


RİBÂT Kelimesinin Kısaca Manası:

Ribât, kelime manası itibariyle; birini veya bir şeyi bağlama, birinin kalbine sabır ve sebat vererek kuvvetlendirme, cesur, kuvvetli kalpli olma, korku anında temkinli, cesur olup kaçıvermeme manalarına gelir.

— Bağ, bent, bir şeyi bağlayacak ip gibi nesne, tekke, hane, konak, han, kemerli bina anlamını da taşır.

— Müstahkem Müslüman zaviyesi… Serhatta düşmanın hücumu melhuz bulunan mevzide mahza İslâm yurdunu muhafaza ve müdafaa maksadıyla ikamet etmek.

— Hudutta düşmanın tecavüzüne maruz yerlerdeki karakol nev'inden binalarla tekke yerinde kullanılan bir tabirdir.

— Namazdan sonra başka bir vakit namazını bekleme, gönül, af, tekke.

— Kuvvetli kalp sahibi, cesur, soğuk kalpli insan...

— Düşmanın geleceği tarafa nöbetçi dikmek, işi ona teslim etmek.

— Korunmak için bir yere bağlanmak..

— Zorlukta tam abdest alma., namaz-için mescitlere çok adım atma..

— Taharet, namaz ve ibadet üzere devam etme, Allah yolunda cihat etme…

— Allah yolunda nöbet tutma v.s. gibi manalara da gelir.


Fazla Bilgi Almak İçin Bakınız:

1. Isbehani : Müfredat, 271

2. el-Bidaye ve'n-Nihaye : 186

3. İbniKesir : 1/444

4. İslâm Ansiklopedisi : 9/734

5. Osmanlı tarih ve deyimler sözlüğü : 3/37

6. Kamus-i Osmani, ilgili madde.

7. Istılahat-ı FıkhiyeKamusu : 3/372Etiketler:

Diğer Başlıklar

  Hesap Numaralarımız
  Dernek Tüzüğü
  Ribat Eğitim Vakfı
  Gençlik ve Spor Kulübü
  Evlendirme Bürosu
  Gıda Hayır Marketi
  İlim ve Aile Mektebi
  Yönetim Kurulu
  Derneğimiz Hakkında

Tüm Başlıkları Göster

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Canlı Yayın
Tekrarı

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!