Bağımlı Değilim Özgürüm.

Bu yazıyı sesli dinlemek ister misiniz ? Üye girişi yapın

EK: PROJE KAPSAMINDA YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

YARIŞMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

1. Yarışma Amaçları.

a) Ülkemizdeki bağımlılık sorununa eğilerek hem devlete hem de halkımıza sorun olan bu yaraya bir merhem olmak.

b) Denizli ilinde bağımlılık konusunu gündeme taşımak ve konunun önemine dikkat çekmek.

c) Toplum, devlet ve kamuoyu nezdinde bağımlılık ve bağımlı olanlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak.

YARIŞMA KRİTERLERİ:

İlimiz sınırları içerisinde okuyan ortaokul öğrencilerinin katılımıyla ülkemizin ve uluslararası toplumun kanayan bir yarası olan bağımlılık sorununa farklı bir bakış açısı getirilmesine katkı yapmak amacıyla hazırlanan bu yarışmada hikâye, resim ve şiir şeklinde üç kategori bulunmaktadır.

Yarışmaya gönderilecek eserin ana teması bağımlılık ve/veya bağımlı olmanın zararları olmalıdır (AŞAĞIDA DETAYLARI VERİLMİŞTİR). Konunun sosyal, ekonomik, kültürel vb. her türlü sebep ve kaynaklarını irdeleyen, betimleyen ve sonuçlarını sorgulayan eserler temel hedeftir.Eserlerdeki özgünlük ve insani mesajlar taşıması değerlendirme ölçütlerindendir

Aşağıda verilen bazı konu başlıkları sınırlandırma amaçlı olmayıp yarışma konusuna ait bir fikir verebilmesi için yazılmıştır. Bağımlılık sorununa değinen her konu kabul edilecektir.

 • Bağımlılığın Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısına etkileri
 • Bağımlıların toplumla ilişkileri, uyumu vb. özellikleri
 • İnsanca yaşama hakkı
 • Aile içi şiddet, dağılmış aile.
 • Eğitimden mahrum kalma, okuyamama.
 • İşsizlik.
 • Dünyada bağımlılık
 • Neden bağımlıyım?
 • Bağımlılıkla mücadele
 • İnternette vakit öldürmek,
 • Cep telefonu bağımlılığı… vb.

 

YARIŞMA ŞARTLARI

Hazırlanacak şiir en fazla 1 tam sayfa ve 300 kelimeyi, hikâye en fazla 3 tam sayfayı ve 1000 kelimeyi geçmemelidir. Eserler aşağıda belirtilen font ve karakterler kullanılarak bilgisayar, daktilo vb. cihazlarla yazılmalıdır. El yazısı kabul edilmeyecektir. Resimler kuru kalem, suluboya, pastel, yağlı boya vb. her çeşit serbest olarak hazırlanabilir.

·Hikâye :12 Punto Times New Roman, 3 Tam Sayfa

·Şiir :12 Punto Times New Roman, 1 Tam Sayfa

·Resim :35*50 Resim kâğıdı, kuru kalem, suluboya, pastel, yağlı boya vb.

Yarışmaya her bir öğrenci tek bir eserle katılabilir. İsteyen öğrenci her üç bölümden de eser sunabilir. Ama kategori içinde tek bir eseri olmalıdır.

Eserler yukarıdaki ana tema ve altında örnekleri verilen konuları temel alarak hazırlanmalıdır.

Katılımcı eserinde telif hakkı olan fotoğraf, görsel ve yazılı malzeme gibi hiçbir materyali kullanamaz ya da izinli kullandığını yazılı olarak beyan etmelidir. Telif hakkı katılımcının kendi sorumluluğunda olup, GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin telif haklarından doğan herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Eserler müstehcen, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı unsurlar içermemeli; herhangi bir kurum ya da kişinin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir. Bu konuda tüm sorumluluk eseri hazırlayana aittir.

Katılımcılar bu yarışmaya başvuru yaparak; tasarımın içinde yazılan tüm yazıların, kendilerine ait olduğunu, sunmuş oldukları eserle ilgili tüm haklarından feragat ettiklerini ve bu hakları GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine devrettiklerini, bu hususlarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Başvuru yapan katılımcı kendisine ait kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür.

Katılımcılar eserini dernek binamıza teslim edebileceği gibi okulundaki idarece görevlendirilen öğretmene isim ve imza karşılığı teslim edebilecektir. Okullarda biriktirilen eserler dernek görevlilerince imza karşılığı sayım yapılarak toplanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma başlangıç tarihi : 20 Şubat 2018

Eser gönderim için son gün : 20 Mart 2018

Ödüle hak kazandığı halde belirtilen süre dâhilinde (son gün 23 Nisan 2018) ödülünü almaya gelmeyen katılımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DEĞERLENDİRME

Jüride GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Millî Eğitim İl Müdürlüğü çalışanı öğretmeler, konunun uzmanları, eğitimciler yer alacaktır.

Yarışma katılımcıları burada beyan edilen şartları kabul etmiş sayılır. Yarışma şartlarına uyumsuzluk tespiti ödül kazanımını engellemektedir. Yarışmada ilk yirmiye giren eserler GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince sergilenecek ve böylece kamuoyuna duyurulacaktır. Yarışmaya gönderilen tüm eserler GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından tanıtım ve görünürlük çalışmalarında sınırsız sayıda kullanılabilir, yabancı dillere çevrilerek uluslararası mecralarla paylaşılabilir. Üçüncü şahılar tarafından GÖKKUŞAĞI Aile Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden izinsiz olarak kullanılamaz.

SIRALAMA VE ÖDÜL SİSTEMİ

(Ödüller Her Üç Kategori İçin Ayrı Ayrı Verilecektir.)

Birincilik ödülü::Tam Altın+ Başarı belgesi

İkincilik Ödülü::Yarım Altın+ Başarı belgesi

Üçüncülük ödülü::Çeyrek Altın+ Başarı belgesi

Dördüncülük ödülü::250 TL+ Başarı belgesi

Beşincilik Ödülü:150 TL+ Başarı belgesi

Mansiyon; Altıncıdan yirminciye:100 TL+ Başarı belgesi

Ayrıca her katılımcıya katılım sertifikası verilecektir.

UYGULAMA TAKVİMİ

Uygulama Takvimi

İlan

Başvuru Son Günü

Değerlendirme Süreci

Ödül Töreni

Sergi

20 Şubat 2018

X

---

---

---

--

20 Mart 2018

---

X

---

---

--

23 Mart-24 Nisan 2018

---

---

X

---

--

24-27 Nisan 2018

---

---

---

X

--

1-30 Mayıs 2018

---

---

---

---

X


YARIŞMA İLAN METNİ

 1. Yarışmaya gönderilecek eserin ana teması bağımlılık ve zararlarıdır.Bağımlılığın bireysel, sosyal, ekonomik, kültürel vb. her türlü sebep ve kaynaklarını irdeleyen, betimleyen ve sonuçlarını sorgulayan eserler beklenmektedir. Bu konulara temas eden, insanî ve evrensel değerlere vurgu yapan eserler tercihte öncelikli olacaktır.ÖRNEK KONULAR VE YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR SİTEMİZDEDİR. Site adı: www.gokkusagiaile.com
 2. Yarışmada resim, hikâye ve şiir olarak üç kategori vardır.
 3. Katılımcıların Denizli ili ortaokul öğrencisi olması gerekmektedir.
 4. Yarışmaya her bir öğrenci tek bir eserle katılabilir. İsteyen öğrenci her üç kategoriden de eser sunabilir. Ama kategori içinde tek bir eseri olmalıdır.
 5. Jüride Gökkuşağı AileGençlik ve Spor KulübüDerneği ve Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü öğretmelerinden konunun uzmanları, eğitimciler yer alacaktır.
 6. Hazırlanacak şiir en fazla 1 tam sayfa ve 300 kelimeyi, hikâye en fazla 3 tam sayfayı ve 1000 kelimeyi geçmemelidir. Resimler kuru kalem, suluboya, pastel, yağlı boya vb. her çeşit serbest olarak hazırlanabilir.

·Hikâye: 12 punto Times New Roman, En fazla 3 Tam Sayfa

·Şiir: 12 Punto Times New Roman, En fazla 1 Tam Sayfa

·Resim: 35*50 Resim kâğıdı, kuru kalem, suluboya, pastel, yağlı boya

 1. Hazırlanan eser dernek adresine veya okul yönetimine teslim edilmelidir. Son teslim tarihi: 23 Mart 2018
 2. Her üç bölümden ilk YİRMİYE giren eserlere ait ödüller:

Ödüller Her Üç Kategori İçin Verilecektir.

Birincilik ödülü::Tam Altın+ Başarı belgesi

İkincilik Ödülü::Yarım Altın+ Başarı belgesi

Üçüncülük ödülü::Çeyrek Altın+ Başarı belgesi

Dördüncülük ödülü::250 TL+ Başarı belgesi

Beşincilik Ödülü:150 TL+ Başarı belgesi

Mansiyon; Altıncıdan yirminciye:100 TL+ Başarı belgesi

Ayrıca her katılımcıya katılım sertifikası verilecektir.

 1. Derneğimiz ilk YİRMİYE giren başta olmak üzere mümkünse bütün eserleri Denizli Büyükşehir belediyesince verilen izin çerçevesinde ÇATALÇEŞME ODA TİYATROSU veya BELEDİYE SİNEMA SALONUNDA sergileyecektir.
 2. ÖNEMLİ GÜNLER

Yarışma Başlangıç Tarihi : 20 Şubat 2018

Eser Gönderim İçin Son Gün : 20 Mart 2018

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim için son gün : 23 Mart 2018

Ödül Töreni : 24-27 Nisan 2018

Sergi : 1- 30 Mayıs20 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen programın videosuEtiketler:

Diğer Başlıklar

  Bağımlı Değilim Özgürüm.

Tüm Başlıkları Göster

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!