Yazar Makaleleri


 Abdullah Büyük


  Spot Cümleler ve Düşündürdükleri
Ekleme Tarihi: 26.08.2018

Abdullah Büyük-Mart/2013

Spot, kısa reklam cümlesi demektir. Vurucudur, düşündürücüdür, yönlendiricidir spot cümleler. Dergimizin bu sayısında, vefakâr okuyucularımıza bilgi ikramında bulunmayı gerekli gördük, zihinlerini fazla yormadan, okumalarını kolaylaştırma usulüne riayet ederek, kısa cümlelerle nezih düşünce dünyalarına farklı konularla mesajlar sunmak istiyoruz.

Elbette ilk cümlemizi, ilk mesajımızı Peygamberimizden başlatmak, istenilen bir tavırdır:

“Allah (c.c.), ara vermeden bu din konusunda fidan insanlar yetiştirir ve fidan insanları taati doğrultusunda kendi dinine hizmet için kullanır.” (Ahmet, el-Müsned, 4/200)

……………………………

“Siyasetle meşgul olmak istemeyen münevverleri bekleyen korkunç bir akıbet vardır: Cahiller tarafından idare edilmek.” Çok doğru bir tespit… Bir yörük devesini en fazla üzen şey, devenin önünde yürüyüp, ona rehberlik yapmaya çalışan merkeptir. Ve kılavuzu karga olunan, burnu yerden kalkmaz.

………………………..

“Biz nerede ise, bilgilendikçe tehlikelileşiyoruz. Salih amellerle irtibatımızı kopardıkça da merkepleşiyoruz. İnsanın bilgisi artar da amellerinde düşüş söz konusu olursa, hızla merkepleşme sürecine girmiş demektir. İçinde bulunup, belki farkında olmadığımız bir hastalık söz konusu: Amelsizlik hastalığı.” Var mı bir itirazımız?

……………………………..

“İslam, hakka taraf olmak, teslim olmak ve boyun eğmektir. İman ise, hakkı kabul ve tasdik etmektir. Tarihte birçok topluluk, İslam dinine inanmasa bile Kur’an ahkâmına tarafgir olmuştur. Eskiden böyle kimselere “Dinsiz bir Müslüman” denirdi. Bazı Müslümanlar da Kur’an ahkâmına tarafgir olmamıştır. Böyle kimselere ise “gayr-i Müslim bir mümin” denirdi.” Hangimizin, hangi safta olduğunu bilmek o kadar da zor gözükmüyor, öyle değil mi?

…………………………….

“Hangi âlim daha takvalı ve ilmiyle amil ve bilgili ise, hangi zengin muttaki ve cömert ise, hangi lider muttaki ve cesur ise ve hangi salih kul takvalı ve ilim sahibi ise, onlara taraf olmalı, desteklemeli ve istifade etmede geri kalmamalıyız. Çünkü çember daralmakta, kıyamet yaklaşmakta ve ölüm meleği ilahi işareti beklemektedir.” Yakışır mı Müslüman kula gafillik ve vurdumduymazlık?

…………………………………..

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” (Kıyamet Suresi, 75/36) Bu sualin cevabını nasıl verebiliriz?  Bir insanın başıboşluktan kurtulmasının bazı şartları vardır. Nedir o şartlar?

1. Programlar, insanı yönlendirir.

2. Hedefler ise insanı ümitlendirir.

3. Vasıtalar, insanı hesaba iletir.

4. Niyet ve beklentiler, insanda kimlik oluşturur.

5. Ve neticede insan, ilahi programın içine girerek, başıboşluktan kurtulmuş olur.

Yukarıdaki tespiti yapılan ölçülerle, kenedimizi hesaba çeksek, acaba başıboşluktan kurtulmuş muyuz, yoksa ben merkezli hayata devam mı etmekteyiz?

……………………………………………

“Tarihi seyirde, Rasûlullah’ı, bir akıl ve düşünce dünyasına oturtanlar -ki bunlar kelam ve fıkıh sahasıdır-, bir de Rasûlullah’ı, gönül ve aşk temeline oturtanlar olmuştur. Her iki zümreyi takdir ve saygıyla karşılayarak, vicdanlarımıza şu suali sorabilir miyiz? Hayatımızı gözden geçirmede, Peygamberimizin önemi ve hayatımıza etkisi ne kadardır?”

Şöyle bir örnek verelim: Toprağa atılan bir tohum ve neticesi…

Rabbimiz, Rasûlü’nün kalbine bir çekirdek koymuştur. Bu çekirdek, hikmet ve sünnet çekirdeğidir. Efendimiz’in kalbine konulan bu çekirdek, risaletle çatlar. Efendimizin hayatı, davranışları ve sözleri ile bu çekirdeğin gövdesi oluşur. Ağaç dallanır, yapraklanır, çiçek açar ve nihayet meyve verir. İşte Rasûlullah’ın sünneti, yaşayışı, kitabın hayata hayat kılınması, adeta insanlaşmasıdır. Bu sebepten, Kur’an’ın nasıl yaşanacağını bize gösteren sünnete tabi olmak, insanın tüm yönü ile kitaba ve Allah’a tabi olmasıdır.

Rasûlullah’ı sadece postacı olarak görüp, O’nu gönüllerine ve fıkha oturtamayanlar, zavallı ve acınacak yaratıklardır.

…………………………………………..

“İbadet, içi değiştirme mücadelesidir. Bu mücadele ancak dört şeyle gerçekleşebilir:

• Kelime-i tevhidi okuyup, üzerinde derin derin düşünmek.

• Mesaimizin çoğunu dinimiz için ayırmak.

• Akla ve imana zararı olan her şeyden uzak durmak.

• Cihat etmek.

Bu dört temel vazifede ihmal ve ihlali olmayanlar, Rabbimiz tarafından razı olduğu hizmet alanlarında istihdam edilenlerdir. Ne güzel bir din, ne güzel bir istihdam ve ne güzel bir Rab…

………………………………………………

Tenkitler, eleştiriler, ilimden, edepten ve ahlaktan arındırılmazsa, zararlıdır. Eli boş, gönlü hoş olan ve hatta iyi niyete sahip olan bazı hocalarımız, mübarek geceler ile alakalı yorumlar yaparak, bu geceleri ihya etmeyi bid’at kategorisinde ele alırlar. Haseney Muhammed Mahluf der ki:

“Eski zamanlardan beri Müslümanlar Miraç gecesini, Allah’a şükürle ikame edip, bu gecedeki büyük fazileti aramışlardır. O gece Allah’a yaklaştırıcı nafile ibadetler eda edebilirler, tasaddukta bulunup, yakınlar ziyaret edilebilir, dualar edilebilir.” Kusura bakılmasın, tercihimizi Haseney Mahluf’tan yana kullanmak, birinci görüşten daha itibarlı, daha tutarlı ve Müslüman topluma daha saygılı olmaktır.

…………………………………………

“Müslümanlar, Allah’ın takdirini yerine getirmek için seçilmiş bir vasıtadır. Allah (c.c), onlarla yeryüzünde dilediğini yapar. Bu sebeple, Müslümanın devleti, inanç ve fikre dayanır ve böyle bir devlet uğrunda ölenler şehittir. Bugün yeryüzü coğrafyasında, İslam âlemine ve dünyaya en güzel yatırımları ve hizmetleri sunanlar, Anadolu’nun bağrından çıkmış olan güzel insanlardır. Okuldaki çocuğumuz cep harçlığını Arakan’a gönderirken, nişanlı kızımız nişan yüzüğünü Suriye’ye göndermektedir. Bu hal ve gidişatın neticesi (inşallah) şudur:

Toplumsal barış… Farklı inançta olanların birbirlerine karşı saygınlığı… Çağ dışı ilan edilen insanların, en yüksek mevkilerde halkına hizmet etmesi… Barış ortamı sebebiyle nice ateistin (inşallah) hidayete kavuşması…

Bu söylenenler bir hayal ürünü olarak değil, bir gerçek olarak ele alınmalıdır. Okuyalım, anlamaya çalışalım ve gereğini yapalım. Sevgiler ve saygılar sunuyoruz

  Diğer Yazı Başlıkları

Diğer Tüm Başlıkları Göster

» Yazarlarımız

» Bizden Haberler

» Videolar

» Makaleler

» Önerilenler

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Canlı Yayın
Tekrarı

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!