Yazar Makaleleri


 Abdullah Büyük


  Evini, Cennetten Bir Köşe Yapmak İsteyen Herkese
Ekleme Tarihi: 26.08.2018

Evini, Cennetten Bir Köşe Yapmak İsteyen Herkese…

Evlilik müessesesinin alt yapısında hukuki-fıkhi prensipler değil, sevgi ve şefkat vardır. Bu yapı ilahi bir yapıdır. Allah’ın varlığını kanıtlayan bir ayettir aile kurumu. Evlilik, vererek alma sanatıdır. Eşler birbirlerinin dünyasına, kişiliklerine ne ekerlerse onu biçerler.

Evliliğin sürekli beslendiği iki önemli kanal vardır ki biz bunları ücreti Rabbimiz tarafından ödenecek sadakalar olarak görüyoruz. -Hanımın, beyine meşru olarak yapmış olduğu tüm hizmetler, -Erkeğin, meşru olarak yapacağı her çeşit harcamalar.

Evlilik müessesesine dış müdahaleler, müesseseyi olumsuz etkiler. Hatta istenmeyen neticeler doğurur. Anne-babalar evlendirdikleri çocukların yakalarını bırakacaklar. İç işlerine karışmayacaklar. Karışanlar, karıştırmışlar ve içinden çıkamayarak müessesenin yıkılışına sebep olmuşlardır.

İki iyi insan arasında bir sıkıntı yaşanmaz… Biri iyi, diğeri sıkıntılı olan iki insan arasında da ciddi problem olmaz. Niçin? İyilikler kötülükleri yok eder. Ancak iki problemli insan arasında, kavga-sıkıntı, istenmeyen olaylar yaşanır. Sadece tarafeynlerde hata, yanlışlık oranları farklıdır. Mesela: Birinde hata %60 ise, diğerinde %40 gibi…

Aile içi sıkıntı veya problemlerin adı, nüşuzdur. Hem kadında ve hem de erkekte bu sıfat vardır. Problemin çözüm merhaleleri, nasıl çözüleceği konusu, tamamen Rabbimiz tarafından açıklanmaktadır. Aile müessesesinin kuruluşunda ve muhtemel yıkılışında Rabbimiz ilahi ölçülerle devreye giriyor. İki Müslüman gurubun kavga ve nizalarının düzeltilmesini, Müslümanlara havale eden Rabbimiz, aile problemlerinin çözümünü bizzat kendisi üzerine alıyor. Şöyle bir örnek versek, inşallah hata etmiş olmayız:

Rabbimiz, eşlerin aile hayatını onlarla birlikte kuruyor. Aile hayatının çarkının dönmesinde Resulullah’ı örnek olarak gösteriyor. Muhtemel aile hayatı sıkıntıya girmesi halinde, Rabbimiz tekrar devreye giriyor.

Burada, önemine binaen tekrar tekrar hatırlatma gereği duyduğum dikkat çeken iki tane konu vardır.

Bunlardan birincisi; Yunus:86-87. ayetler

İkincisi ise Hz. Ömer’in sözü.

Şimdi okunması ve anlaşılması kolay, uygulamasında ise zorluk olmayan temel meseleleri sizlere takdim ederek sizleri eşlerinizle baş başa bırakıyorum.

İlgili meseleleri, 1985 yılından itibaren sıcak gündemimize aldığımızı ve 2014 yılına kadar yani yaklaşık 29 senedir, ilgili meseleler de prensiplerle mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Binlerce aile ile tanıştım. Aile Mektebi adı ile sistemli, hedefli programlara bizzat katıldım. Ülke genelinde yaklaşık 350 tane ailenin kurulmasına bizzat vesile oldum. Tabiri caizse, aile konusunda uzman oldum desem inşallah hata etmiş olmam. 30 yıllık uzman dahiliye doktoru, hastası konuşmaya başlayınca,  hastalığı teşhiste zorlanmadığı gibi, problemini dinlediğim eşler, derdini anlatmaya başlayınca, hemen probleminin ne olduğunu ve çözüm için ne gerektiğini anlama seviyesine geldim.

Sağdan-soldan toparlanan bilgilerle, aile üzerine yazılan kitaplarla elbette irtibatım oldu. Ancak basmakalıp, süslü-püslü cümle ve ifadelerle aile hayatının problemlerini çözmenin mümkün olmadığına inandım. Yani pansuman tedavilerle değil, köklü formüllerle, vahyin onayından geçen doğru yöntem ve dokümanlarla bu hizmeti yürütmeye çalıştım. Bir eli kitapta, diğer eli hayatta olan ilim ehlinin yoluna, usulüne sımsıkı sarılmaya çalıştım.

Dersime alıntılarla, transit tavırlarla, kabadan vurulan iğne yöntemleri ile değil; problemli eşlerin adeta gönüllerine, sevgilerine, fedakârlıklarına serum takarcasına aile başı en az üç yılımı verdim.

Bu söylenen ve yazılanların gerçekliliğini; Ribat Eğitim Vakfı Kayseri, İzmir, Kütahya, Adana, Adapazarı, Konya, Niğde, Hatay, Mersin, Ankara, Malatya şubelerinin temsilcisi ve sorumlu başkanlarına bizzat sorar ve öğrenirsiniz.

Konuyu dağıtmadan 29 yıllık geçmişi olan Aile Mektebinin temel konularından önemine binaen sadece 10 tane prensip takdim edeceğim.

Bu konuları eşler birlikte okuyacaklar. Ancak birbirlerine ben haklıyım, yok sen haksızsın gibi ifadelerle kendilerini mahkeme koridorlarına götürmeyecekler. Aile hayatının problemlerinde haklı-haksız yerine, nerede hata ettik sorusu iş yapar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

1.   Yıllardır Anadolu’nun irfan toplumunun, evliliklerinin nikâh merhalesinde, nikah kıyan zatın büyük anlam ifade eden şu sorusu, sadece ömürlük bir soru olmayıp ucu ta cennete kadar dayanan bir sorudur:

- Ahmet, Allah’ın emri, Peygamber Efendimizin gavli, İmam-ı Azam’ın içtihadı üzere, Fatma kızı Ayşe’yi, şahitler huzurunda nikâhına kabul ettin mi?

İlk adımı, Kitap, Sünnet ve fıkıhla atılan, mübarek müessesenin, küçük bir sarsıntısında eşler, nikâhlarında kabul ettikleri üç kaynağı ne yazık ki kavgalarında devre dışı tutuyorlar.

2.   Evlilik müessesesinin alt yapısında hukuki-fıkhi prensipler değil, sevgi ve şefkat vardır. Bu yapı ilahi bir yapıdır. Allah’ın varlığını kanıtlayan bir ayettir aile kurumu.

3.   Evlilik, vererek alma sanatıdır. Eşler birbirlerinin dünyasına, kişiliklerine ne ekerlerse onu biçerler. Karı-koca birbirlerine neleri vermiş, neleri almış, bir düşünsünler.

4.   Nişanlılık dönemi, adeta mayın tarlasında gezmeye başlar. Nişanlılık, adayları birbirine helal kılan bir ölçü değildir. Sınırları belli bazı konuların dışına çıkılınca, haramlarla sarmaş-dolaş olan adaylar evliliklerinde sarmaş-dolaşa hasret kalıyorlar. Allah’ın sınırı çiğnenince aile hayatının temeline saatli bomba konmuş olur. Temizliğin yerini kir alır. Tayyib ve Tayyibeler, yerlerini Habis ve Habiselere terk ederler.

5.   Evlilik hayatında Rabbimiz, eşlere kendi cinsinden bir eş ile meccanen sükûneti lütfederken, eşlerin de sevgi ve rahmet nimetlerini zenginleştirmelerini ister. Sevgi ve rahmet ibresinin sürekli yükselmesini ister. Sevgi ve rahmet irtifa kaybedince, evlilik hayatı da kırmızı sinyaller vermeye başlar.

6.   Utangaçlıklara kurban edilen kadınlık sanatı, iş yapamaz hale gelirse, erkek duyu organlarının adresini değiştirmeye yeltenir. Çünkü duygu kirliliği pusuda yatmaktadır.

Kadınlık sanatını tekrar hatırlayalım:

a.   Konuştukça, kocalarını duygulandırıp, onlara hayat vermeleri için, Yüce Allah, kadınların seslerini ince ve cazibeli yaratmış.

b.   Dokundukça haz duyulması için, tenlerini duygusal, tüysüz ve yumuşak özellikleri ile donatarak yaratmıştır.

c.    Eşlerine güç ve heyecan verebilmeleri için, cinsel duygularını daha güçlü ve duyarlı yaratmıştır.

d.   Kendilerini devamlı genç, daha güzel ve daha ilginç göstermeleri için, erkeklere yasaklanan ipek ve altın, kadınlara helal kılınmıştır.

7.   Erkeklik sanatı da sıradan bir sanat olmasa gerek.

a.   Erkekler, adaletli tavırlarıyla, hanımlarının gönüllerini fetheder. Daha sonra hükmeder.

b.   Hanımın psikolojik ihtiyaçlarından biri olan sevilme arzusu sebebiyle, beylerin eşlerine “seni seviyorum” demesi istenir.

c.    Hanımını başka kadınlarla değil, bizzat kendisi ile kıyaslar.

8.   Evliliğin sürekli beslendiği iki önemli kanal vardır ki biz bunları ücreti Rabbimiz tarafından ödenecek sadakalar olarak görüyoruz.

-Hanımın, beyine meşru olarak yapmış olduğu tüm hizmetler,

-Erkeğin, meşru olarak yapacağı her çeşit harcamalar.

9. Evlilik müessesesine dış müdahaleler, müesseseyi olumsuz etkiler. Hatta istenmeyen neticeler doğurur. Anne-babalar evlendirdikleri çocukların yakalarını bırakacaklar. İç işlerine karışmayacaklar. Karışanlar, karıştırmışlar ve içinden çıkamayarak müessesenin yıkılışına sebep olmuşlardır.

Ebeveynler evlendirdikleri evlatları için dua etsinler, nasihat etsinler, ancak iç işlerine karışmasınlar.

10. Ve nihayet eşlerin içi dopdolu güzelliklerle iş başı yapmalarına sıra geldi.

Erkekler, hanımlarını “kavvam” özellikleriyle yönetecekler, eğitecekler, meşru tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklar.

Hanımlar “Saliha” özellikleriyle beyleriyle sürekliliği olan itaat mekanizmasını çalıştıracaklardır. Binanın iskeleti gibi ele aldığım bu temel 10 konu, her türlü doğru yorumlamaya açıktır.

Tüm ailelere ömür boyu dünyada, ebedi olarak da cennette mutluluklar diliyorum

  Diğer Yazı Başlıkları

Diğer Tüm Başlıkları Göster

» Yazarlarımız

» Bizden Haberler

» Videolar

» Makaleler

» Önerilenler

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Canlı Yayın
Tekrarı

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!