Abdullah Büyük

Men Rabbüke, Ölüm Anında İmanı Muhafaza Etmek

Tarih: 12.07.2021

Bu yazıyı sesli dinlemek ister misiniz ? Üye girişi yapın

O halde unutmayın, sizi çok zorlu yolculuklar, çok çetin sınavlar bekliyor. İmtihanı, zorlukları bu dünya hayatından ibaret sanma hatasına katiyen düşmeyin, bilakis asıl sınavın ölüm anının gelmesi, perdenin aralanmaya başlamasıyla bidayet bulacağını aklınızdan çıkarmayın. Zira dünya hayatında yaşadıklarınız, yaptıklarınız ölüm anınızı ve asıl yurdunuz olan ahiret hayatınızı şekillendirecektir.

 

Müslüman hanımlar; şeytani güçler ölüm anında zayıflığınızdan istifade edip sizi küfre davet ettiğinde bunu reddedebilmek için İslam nizamına göre yaşamanız gerekir. Müslüman delikanlılar; ölüm bir gün sizlerin de kapısına dayandığında şeytan, bu dünyada peşinden gittiğiniz, onlar gibi olmak istediğiniz düzenin inancına sizi davet edecektir. Kılığınız kıyafetiniz hatta saçınız sakalınızla hangi milletin izinden gittiyseniz, hem ölüm anında hem de ahirette onların neticelerini yaşamanız kaçınılmazdır. 

 

Allah Rasülü (sav) sekerât halinde olan bir kişide dört alamet ve işaret aramamızı istemiştir. Bunların ilki yüzün sararması, ikincisi gözden hafif hafif yaşların akması, üçüncüsü terleme ve sonuncusu da burunda fark edilecek bir çökme halidir. Bu alametler kulun o sırada perde arkasında gördüğü manzaranın iyi olduğunu yani öldükten sonra iyi mertebelere ulaşacağını haber vermektedir.

Tüm bunların yanında ifade etmeliyiz ki Allah için yaşamak bir mümine şeytan ve şeytani güçler tarafından nasıl zorlaştırılıyorsa, iman üzere ruhunu teslim etmesi ve ölüm anı da aynı güç odakları tarafından zorlaştırılacaktır. Öyle ki kendinde az evvel bahsini ettiğimiz o dört alamet aşikâr olmuş hasta üzerinde dahi ümidini kaybetmeyen şeytan, onun cennetteki makamını gördükten sonra da imanını tehlikeye atmak, küfür üzere ölmesini sağlamak için çaba harcamaya devam eder. Ölümün kendisine çok yaklaşması nedeniyle dünya ile ilişkisini kesen ve ehl-i dünyanın göremeyeceği manzaraları görebilen ve korku ve endişe halinde olan hastaya belki de en yakınlarının ve en güvendiklerinin suretinde görünerek, onun Yahudi veya Hıristiyan dinine inanmasını, böyle yaparsa kolayca ruhunu teslim edeceğini telkin eder ve ruhunu teslim etmek üzere olan Müslüman kul üzerindeki son oyunlarını oynamaya başlar. Fakat unutmayınız, sonsuz merhamet ve adalet sahibi olan yüce Allah, kuvveti yerinde olduğu zamanlarda ibadetlerini yerine getirmiş, Allah’ı zikir üzere hayatını tanzim etmiş ve şeytanın oyunlarına geçit vermemiş olan mümin kulunu, kuvveti elinden alındığı bu zayıf anlarda elbette ki şeytanın tuzaklarından emin kılacak; melekleriyle kulunun imanını muhafaza altına alacaktır. “Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da, dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler: Korkmayın ve üzülmeyin. İşte buyurun! Size vaat edilmiş olan cennetle müjdelenin ve sevinin.” (Fussilet, 41/30) İşte böyle diyerek gelen melekler de tüm şefkat ve merhametleriyle ömründe Allah’ın emirlerini muhafaza etmeye çalışmış ve gayret etmiş olan bu Müslüman kula yardım edecek, cennetî kelamları kulağına fısıldayarak dünyada Allah’ın rızasını kazanan kulun son nefesinde küfre teslim olmasına izin vermeyeceklerdir.

O halde unutmayın, sizi çok zorlu yolculuklar, çok çetin sınavlar bekliyor. İmtihanı, zorlukları bu dünya hayatından ibaret sanma hatasına katiyen düşmeyin, bilakis asıl sınavın ölüm anının gelmesi, perdenin aralanmaya başlamasıyla bidayet bulacağını aklınızdan çıkarmayın. Zira dünya hayatında yaşadıklarınız, yaptıklarınız ölüm anınızı ve asıl yurdunuz olan ahiret hayatınızı şekillendirecektir. Eğer ölüm anında bu küfür davetlerine karşı meleklerin sizi muhafaza etmesini, şeytanın tüm uğraş ve tuzaklarına rağmen Allah’ın inayetiyle cennetteki makamınıza nazar etmiş, gülümseyerek ruhunuzu teslim etmenizi isterseniz, şuan elinizde olan fırsatı iyi değerlendirmeli, Müslüman olarak ölmek istiyorsanız Müslüman gibi yaşamalı, son nefesinizi tehlikeye atmaktan sakınmalısınız.

  Diğer Köşe Yazı Başlıkları

Men Rabbüke - Kalbi Yoklama
Men Rabbüke, Manevi Sigorta Sistemi
Biri Geçmiş Biri Gelecek İki Mühim Sual
Men Rabbüke, Mü'min Kulun Ruhu Toprakla Buluşunca
Men Rabbüke, Kabir Azabı
Men Rabbüke, Ölüm Anında İmanı Muhafaza Etmek
Men Rabbüke / Rabbin Kim ..?
Allaha İman Konusunda Gençliğin Sıkıntısı
Müslüman İş Adamlarımızın Sorumlulukları
Kuranın Nazarında İnsan
Beşeri İlişkilerimiz ve İnsan Kazanma Sanatı
İslami Hizmetlerde Muhasebe ve Murakabe

Diğer Tüm Başlıkları Göster

» Yazarlarımız

» Bizden Haberler

» Videolar

» Makaleler

» Önerilenler

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!